zaterdag 29 juni 2019 en zondag 30 juni 2019
Header

Reglement 2018

Reglement Zeepkistenrace Elshout 2018

Algemeen

1.Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
2.De organisatie van de Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race
3.De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden, veroorzaakt door deelnemers of toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
4.De lengte van de race is afgestemd op de leeftijd van de deelnemers, met hierin enkele hindernissen en/of obstakels.
5.De hindernissen die genomen moeten worden, worden pas op de wedstrijddag bekend gemaakt.
6.Winnaar is het team dat het parcours op de juiste manier in de snelste tijd heeft afgelegd.
7.Ook het meest originele team zal in de prijzen vallen.
8.Voor mededinging naar de originaliteitprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.
9.Het is echter ten strengste verboden dat deze een gevaar vormen voor de toeschouwers.
10.Het is tevens verboden om tijdens de race ballast vanaf de bodyboard te verwijderen. Ook confetti en dergelijke valt hieronder!
11.De tijdswaarneming geschied aan de hand van professionele waarneming.
12.Over de uitslag van de waarneming kan niet worden gereclameerd.
13.Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het missen van hindernissen wordt door de jury (bestuur Zeepkistenrace Elshout) straftijd geteld.
14.Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten van verdere deelname. Het benadeelde team mag de race opnieuw doorlopen.
15.een team moet bestaan uit twee personen.

Deelnemers:

1.Minimaal in het bezit van een zwemdiploma A;
2.Kleding en schoeisel zullen nat worden. De deelnemers dienen hier op voorhand op bedacht te zijn; Het dragen van schoenen is verplicht.
3.Na het afleggen van het ‘water gedeelte’ zullen de deelnemers nog een tweede gedeelte van het parcours af moeten leggen. De kleding dient hierop bedacht te zijn. Het gebruik van (goed) schoeisel is verplicht.
4.Het is verplicht een helm te dragen. Het hoeft geen bromfietshelm te zijn. Een wielrenhelm is al voldoende.
5.Tijdens de race  geen ringen, armbanden of polshorloges gedragen of  ander sieraden
6.de deelnemers in staat van dronkenschap worden uitgesloten van deelname.

Bodyboard/Helm

1.De organisatie zal zorg dragen voor de helmen en bodyboards welke nodig zijn om het parcours af te leggen. Het gebruik van de bodyboard en helm is verplicht!
2. Er zijn enkele helmen beschikbaar van de organisatie

Parcours 

1.De schans is ongeveer  7 meter hoog
2.De schans is ongeveer 2,5 meter breed en 15 meter lang
3.Er bevinden zich geen bochten in de Schans
4.Op het einde is er een bel.
5.Er is een vast team voor het controleren van de bodyboard en helm 

 Inschrijven : 

1.de race bestaat uit twee categorieën
–      van 8-12 jaar
–      en van 13-95 jaar
2.Bij minderjarige is een schriftelijk toestemming van ouder of verzorgers verplicht.