Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2024
Header

Reglement 2024

Reglement Zeepkistenrace Elshout d.d. 30-06-2024 vastgesteld door Stichting Zeepkistenrace Elshout

Algemeen

1.Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
2.De organisatie van de Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race
3.De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden, veroorzaakt door deelnemers of toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
4.De lengte van de race is afgestemd op de leeftijd van de deelnemers, met hierin enkele hindernissen en/of obstakels.
5.De hindernissen die genomen moeten worden, worden pas op de wedstrijddag bekend gemaakt.
6.Winnaar is het team dat het parcours op de juiste manier de minste meters over heeft in een zo snel mogelijke tijd.
7.Ook het meest originele team zal in de prijzen vallen.
8.Voor mededinging naar de originaliteitprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.
9.Het is echter ten strengste verboden dat deze een gevaar vormen voor de toeschouwers.
10.Het is tevens verboden om tijdens de race ballast vanaf de skelter te verwijderen. Ook confetti en dergelijke valt hieronder!
11.De tijdswaarneming geschied aan de hand van professionele waarneming.
12.Over de uitslag van de waarneming kan niet worden gereclameerd.
13.Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het missen van hindernissen wordt door de jury (bestuur Zeepkistenrace Elshout) straftijd geteld.
14.Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten van verdere deelname. Het benadeelde team mag de race opnieuw doorlopen.
15.een team moet bestaan uit twee personen

.Deelnemers:

1.Minimaal in het bezit van een zwemdiploma A;
2.Kleding en schoeisel kunnen nat worden. De deelnemers dienen hier op voorhand op bedacht te zijn; Het dragen van schoenen is verplicht.

3.Het is verplicht een helm te dragen. Het hoeft geen bromfietshelm te zijn. Een wielrenhelm is al voldoende.
4.Tijdens de race  geen ringen, armbanden of polshorloges gedragen of  ander sieraden
5.de deelnemers in staat van dronkenschap worden uitgesloten van deelname.

 

Skelters

1.De organisatie zal zorg dragen voor de helmen en  skelters welke nodig zijn om het parcours af te leggen. Het gebruik van de skelter en helm is verplicht!
2. Er zijn enkele helmen beschikbaar van de organisatie|
3. Bij de jeugd zijn er remmen bij de skelters waarbij ze ook zelf de rem kunnen besturen.
4. Bij de volwassenen zijn de remmen van het voertuig afgehaald waardoor je op andere manieren tot stilstand moet komen

Eigen Skelters
1. Het is toegestaan om een eigen skelter mee te nemen. Deze wordt op de wedstrijddag gekeurd.
2. De skelter mag maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn. Er moeten 2 deelnemers op 1 skelter kunnen. De skelter moet zodanig gebouwd zijn dat deze niet achterover kan vallen. De skelter mag niet aangedreven zijn en geen mechanische of hydraulische remmen hebben.

 

Parcours 

1.De schans is ongeveer  7 meter hoog
2.De schans is ongeveer 2,5 meter breed en 15 meter lang
3.Men legt eerst een stormbaan af waarna er met de skelter gereden wordt. Dan is het de bedoeling dat je zo kort mogelijk voor de finish stopt. Ga je over de finish dan val je in een bak met water.
4.Op het einde is er een bel.
 

Inschrijven : 

1.de race bestaat uit twee categorieën
–      van 8-12 jaar  (Basisschool)
–      en van 13-95 jaar  (overig)
2.Bij minderjarige is een schriftelijk toestemming van ouder of verzorgers verplicht.